ุคุณมีความฉลาดด้านไหน?

ทฤษฏีความฉลาดอันหลากหลายมีสันนิษฐานว่าความฉลาดนั้นมีหลากหลายด้าน ดังนั้น ถ้าคุณเคยคิดว่าตัวเองไม่ฉลาด นั่นเพียงเพราะว่าคุณยังมองไม่เห็น มาค้นหาว่าคุณมีความฉลาดหลักแหลมในเรื่องไหนกัน!

โฆษณา
คุณอาจชอบ