เครื่องสร้างชื่อเล่นของคุณ

คำถาม 1 จากคะแนนเต็ม 6

ถ้าหากคุณสามารถนำสิ่งของออกมาได้สิ่งหนึ่งจากบ้านที่กำลังถูกไฟไหม้ สิ่งนั้นคือ...

โฆษณา
คุณอาจชอบ