เราจะสามารถทายเพศและเข็มทิศทางจริยธรรมของคุณโดยพิจารณาจากการตอบปัญหาจริยธรรมได้หรือไม่

งานวิจัยบางชิ้นแสดงให้เห็นว่าผู้ชายและผู้หญิงตอบคำถามเกี่ยวกับจริยธรรมแตกต่างกัน คุณคิดว่าเราจะสามารถทายเพศและเข็มทิศทางจริยธรรมของคุณโดยพิจารณาจากวิธีการตอบคำถามเหล่านี้ได้หรือไม่ มาเริ่มกันเลย!

โฆษณา
คุณอาจชอบ